Kinderdagverblijf Pagadder wil ouders de mogelijkheid bieden om hun kinderen van 0-3 jaar een kwaliteitsvolle kinderopvang aan te bieden .

Het is een leuke en veilige plek voor kinderen. Binnen deze vertrouwde omgeving stellen wij een persoonlijke benadering van het kind centraal. De opvang wordt gedaan door moeder en dochter, wat het huiselijk gevoel nog meer versterkt.

Als basis voor een goede ontwikkeling heeft een kind een sfeer van veiligheid en vertrouwen nodig . Wij hebben de taak voor die veiligheid en dat vertrouwen te zorgen.

 

De capaciteit van het dagverblijf bedraagt 16 kinderen tussen 0 en 3 jaar en voor schoolgaande kinderen mits voorafgaande toestemming.

 

Het is belangrijk dat kinderen voldoende vertrouwd geraken met de opvang, de dagstructuur, …We verwachten daarom dat kinderen minimum 3 dagen per week aanwezig is in de opvang.

 

We hanteren een opvangprijs van € 3,50 per opvanguur met een minimum dagprijs van 24,50 euro (voor 7 uur opvang). Aanwezigheden boven de 7 uur worden eveneens aangerekend volgens het tarief van 3,50 euro per uur of verhoudingsgewijs op basis van aantal minuten.  

Bij afwezigheid (ziekte, vakantie, dagje oma, …) wordt in alle situaties het minimumaantal van 7 uur per opvangdag aangerekend, namelijk

24,50 euro.

 

U ontvangt kinderopvangtoeslag per volle of halve opvangdag. De bedragen en extra info kan u raadplegen op de website: https://www.groeipakket.be/

 

U ontvangt jaarlijks een fiscaal attest om een vaststaand bedrag per dag fiscaal te recupereren.